Mindmotion

 
We worden als partner ingezet op veel gebieden. Mindmotion biedt u maatwerk. U kunt bij ons terecht voor onder andere communicatie-, commerciële-, management- en  branche-trainingen of workshops, coaching en advies.

"Je bepaalt zelf wie je bent!"

Coaching individueel & groepen

carnavalsmakers

The mind is like a parachute, it only functions when its open

Het Latijnse woord 'persona' betekent masker. Het woord 'persoon' is hiervan afgeleid en betreft de totale bepaling van het zelf ten aanzien van de ander. De essentie van de persoonlijkheid dient  als bepaling voor het begrip 'identiteit'.

Uw Mindmotion coach brengt samen met u in kaart waar het echte probleem zit en wat er nodig is om veranderingen te laten slagen. Met respect, invoelingsvermogen en de nodige directheid helpt uw coach u de juiste koers te vinden.

Of het nu gaat om persoonlijke coaching, team coaching of organisatiecoaching, de Mindmotion experts staan voor u klaar.

Lees meer...

Training & Mindmotion opleiding

bakkerbrommer

Everything you can imagine is real


In andere landen waar alle techniek en vernuft nog geen onderdeel is van de dagelijkse routine blijken mensen toch innovatief en creatief te zijn. Ze zoeken naar oplossingen om hun doel te bereiken.

De trainingen van Mindmotion prikkelen de deelnemers om andere perspectieven te zien, de zaken anders te benaderen.

Of het nu gaat om verkoop, effectieve communicatie of leidinggeven; elke training brengt nieuwe inzichten en concreet haalbare doelen op gang.

Lees meer...

Psychologie & Transitiemanagement

winkelwagen

" Our only security is our ability to change"                                                                                                                                                                                     

Organisaties veranderen, terwijl medewerkers vast blijven houden aan het oude. De druk loopt op. Er moet steeds meer gebeuren met steeds minder mensen. Er komt spanning op samenwerkingsrelaties.

Lang sluimerende problemen komen duidelijker aan het licht en juist nu heeft de organisatie de volledige inzet van iedereen nodig. De voortdurende veranderingen vragen andere bagage van managers.

Er is een transitie nodig, een verandering van denken en doen.

Lees meer...

Mindmotion

Carl Gustav Jung is geboren in het dorpje Kesswill aan de Bodensee. Hij is de eerste in leven blijvende zoon van de protestantse dominee Paul Jung en van Emilie Preiswerk, dochter van de antistes (een soort bisschop van de gereformeerde kerk) van Bazel. Carl Gustav is genoemd naar zijn grootvader Carl Gustav I Jung. Grootvader Jung werd, na zijn studie in Duitsland, arts en faculteitsvoorzitter van de geneeskundefakulteit in Bazel. Hij stond in Bazel bekend om zijn liberale politieke standpunten.

Stephen R. Covey is een van de grootste leiderschapsdenkers van de laatste 25 jaar. Zijn boek 'The 7 Habits of Highly Effective People' is een wereldwijde bestseller, met meer dan 16 miljoen verkochte exemplaren. Hij werd geboren op 24 oktober 1932 in Salt Lake City, Utah. Hij studeerde kerkgeschiedenis aan de Brigham Young University in Salt Lake City en behaalde vervolgens een BS Business Administration aan de universiteit van Utah, en een MBA Business Administration aan Harvard University.

Milton Erickson (1901-1980) wordt algemeen als grondlegger van de moderne hypnotherapie beschouwd. Hij was hypnotherapeut en psychiater met een praktijk in Phoenix, Arizona, USA. Op zijn 19e jaar werd hij getroffen door kinderverlamming en er werd hem verteld dat hij nooit meer in staat zou zijn om te lopen. Geconcentreerd werkte hij aan zijn herstel door te kijken hoe baby's hun armen en benen leren gebruiken. Therapie definieerde hij om die reden als het stap voor stap verleggen van grenzen. Zijn kennis en inzicht van nonverbale communicatie hebben hem geholpen om bijzondere therapeutische technieken te ontwikkelen.

Walt Disney was an innovator and a visionary. But he was also one of the most successful business leaders of his time. Here are eight principles that made Walt Disney one of the greatest icons of the 20th century: Provide a promise, not a product: The legend goes that Walt Disney was sitting on a bench watching his daughters ride a carousel when he came up with the concept for Disney World. He noticed amusement parks and state fairs were always littered and poorly organized, and the employees were generally rude and resentful. His wife once asked, “Why do you want to build an amusement park? They’re so dirty.” To which Walt replied, “That’s the point. Mine won’t be.” From day one, Disney has focused on “the experience” as a key component to increasing the value of its parks.

Stelt u zich voor: u werkt in een organisatie met hoogopgeleide mensen. Uw collega’s zijn zelfstandig en hebben kennis van zaken. Hoe kan het dat die intelligente medewerkers onbegrijpelijke fouten maken? Hoe is het mogelijk dat zij vrolijk doorgaan op de verkeerde weg? Hoe is onlogisch gedrag van verstandige medewerkers te verklaren? Keer op keer laten we kansen liggen om te leren over onszelf en de wereld om ons heen. Deze column biedt inzicht in 7 psychologische systemen die leren bemoeilijken.

Passie

kernwaarde: Passie

Vrijheid

kernwaarde: Vrijheid

Eenheid

kernwaarde: Eenheid