Mindmotion

 
We worden als partner ingezet op veel gebieden. Mindmotion biedt u maatwerk. U kunt bij ons terecht voor onder andere communicatie-, commerciële-, management- en  branche-trainingen of workshops, coaching en advies.

"Je bepaalt zelf wie je bent!"

Coaching individueel & groepen

carnavalsmakers

The mind is like a parachute, it only functions when its open

Het Latijnse woord 'persona' betekent masker. Het woord 'persoon' is hiervan afgeleid en betreft de totale bepaling van het zelf ten aanzien van de ander. De essentie van de persoonlijkheid dient  als bepaling voor het begrip 'identiteit'.

Uw Mindmotion coach brengt samen met u in kaart waar het echte probleem zit en wat er nodig is om veranderingen te laten slagen. Met respect, invoelingsvermogen en de nodige directheid helpt uw coach u de juiste koers te vinden.

Of het nu gaat om persoonlijke coaching, team coaching of organisatiecoaching, de Mindmotion experts staan voor u klaar.

Lees meer...

Training & Mindmotion opleiding

bakkerbrommer

Everything you can imagine is real


In andere landen waar alle techniek en vernuft nog geen onderdeel is van de dagelijkse routine blijken mensen toch innovatief en creatief te zijn. Ze zoeken naar oplossingen om hun doel te bereiken.

De trainingen van Mindmotion prikkelen de deelnemers om andere perspectieven te zien, de zaken anders te benaderen.

Of het nu gaat om verkoop, effectieve communicatie of leidinggeven; elke training brengt nieuwe inzichten en concreet haalbare doelen op gang.

Lees meer...

Psychologie & Transitiemanagement

winkelwagen

" Our only security is our ability to change"                                                                                                                                                                                     

Organisaties veranderen, terwijl medewerkers vast blijven houden aan het oude. De druk loopt op. Er moet steeds meer gebeuren met steeds minder mensen. Er komt spanning op samenwerkingsrelaties.

Lang sluimerende problemen komen duidelijker aan het licht en juist nu heeft de organisatie de volledige inzet van iedereen nodig. De voortdurende veranderingen vragen andere bagage van managers.

Er is een transitie nodig, een verandering van denken en doen.

Lees meer...

Mindmotion

Boek1 voorbeeld

coach crossword

Mindmotion zoekt ondernemende trainers en coaches

PDF 

 

Als trainer/coach ben je verantwoordelijk voor het gehele proces van een traject. Deze start met de acquisitie van de opdracht, de intake, de uitvoer en uiteraard de nazorg. De diversiteit van activiteiten biedt de charme van deze rol. Behalve dat je onderscheidend bent op basis van inhoudelijke kennis doe je een beroep op meerdere kwaliteiten die je bezit. Het is de afwisseling die je zoekt, zonder afbreuk te doen aan de inhoud. Vanuit je commerciële gedrevenheid zoek je partners waarmee je een lange termijn relatie wil realiseren, die passen binnen de discipline of expertise waarin jij wilt trainen of coachen.

Op basis van de inventarisatie bepaal je de behoefte bij de klant en koppelt daar het aanbod van jou als trainer/coach aan. De input wordt mede beschikbaar gesteld door Mindmotion. Vervolgens ga je de training/coaching organiseren en voert deze conform de Mindmotion methodologie uit. Wanneer de training/coaching is afgerond, blijf je aangesloten om zorg te dragen voor een passende follow up en verdieping van de relatie. Mindmotion biedt gedurende de periode dat je aangesloten bent ondersteuning, begeleiding in jouw verdere diepgang, ontwikkeling van producten en diensten en voorziet daarnaast in een platform om je als een groot bureau te profileren en te acteren.

 

De eigenschappen die volgens Mindmotion gewenst zijn voor succes hierbij kort samengevat:

 • Ondernemend zijn
 • Zelfstandigheid
 • Commercieel bewustzijn en slagkracht
 • Nieuwsgierig naar mens, organisatie en kennis
 • Samenwerkingsgericht
 • Planning en organisatorische kwaliteiten
 • Communicatief vaardig
 • Gedisciplineerd
 • Volhardend
 • Bevlogen

 

Het profiel waar Mindmotion aan denkt is breed!

Op de eerste plaats wil je ondernemen! Je bent al een tijdje zelfstandig maar ziet de gebreken van het alleen zijn of je wilt graag het ondernemerschap oppakken en jouw kwaliteiten gaan exploiteren. Verder is de mens maakbaar, zolang je zelf voldoende drive en overtuiging hebt, zul je onder begeleiding van Mindmotion een succesvol trainer of coach kunnen worden. Naast de benodigde levenservaring is een reëel zelfbeeld dat je klanten gaat vinden en binden, daarbij als trainer jouw kennis deelt of mensen als coach verder helpt en specifieke kennis hebt die basis is voor wat je gaat doen, voldoende. Uiteraard zul je in staat moeten zijn om business te genereren, bindend te zijn, vertrouwen en kennis te kunnen delen, professionele houding bezitten, enz. Maar een basis hiertoe is voldoende omdat Mindmotion je helpt in de ontwikkeling naar een allround professional.

 

Wat biedt dit jou?

Bij succesvol functioneren in ieder geval een interessant inkomen, maar ook een georganiseerd netwerk van gelijkgestemden, een basis om succesvol te kunnen zijn en blijven, vrijheid van en werken op een wijze hoe jij dat wilt en een voortdurende ontwikkeling in kennis en vaardigheden.

 

Wie is Mindmotion?

De oprichters van  Mindmotion Caroline Hoogvliets (LinkedIn) en Vincent Bovens (LinkedIn) zijn zeer ervaren in het trainings- en coachingsvak op zowel operationeel als op strategisch niveau. Hun visie is verwoord in de subtitel onder Mindmotion: Je bepaalt zelf wie je bent. Dit uitgangsprincipe is ook de gedachte achter de naam. Want Mindmotion geeft letterlijk aan wat ze willen bereiken; het in gang zetten van een proces om je gedachten in beweging te brengen. Door op een andere manier naar jezelf te kijken ben je in staat je gedragspatroon aan te passen. Bepaal je dus zelf wie je bent! Het onderscheidende vermogen van Mindmotion binnen trainingsland is het voorop stellen van de identiteit en een individuele benadering tijdens een training. Deze aanpak draagt bij tot concrete resultaten die Mindmotion voorafgaande aan een training durft af te spreken met de opdrachtgever. De aanpak vindt inmiddels zoveel gehoor dat men besloten heeft om naar een grotere partij te groeien weliswaar vasthoudend aan de oorspronkelijke principes. Hierbij staat naast inhoud, methodiek en visie het ondernemerschap centraal. De vele eigenschappen die ondernemerschap kenmerken zijn bindend voor de cultuur binnen Mindmotion. Daarom wordt gekozen om mensen te binden via een associate partnership.

 

Wat houdt associate partnership bij Mindmotion in?

Ten eerste een organisatie met mensen die passie, vrijheid en eenheid omarmen, samen bevlogen ondernemen en elke dag het verschil maken voor zichzelf en anderen. Mindmotion biedt ondersteuning op het volgende gebied:

 • Beschikbaar stellen van naam, reputatie en referenties van Mindmotion
 • Beschikbaar stellen van materiaal van beproefde trainingen en bijhorende draaiboeken
 • Beschikbaar stellen van kennis en literatuur
 • Beschikbaar stellen van benodigde gebruiksmaterialen
 • Beschikbaar stellen van sales & marketing materiaal en laten participeren in activiteiten
 • Beschikbaar stellen van uitgebreide juridische, fiscale en administratieve ondersteuning
 • Beschikbaar stellen van netwerk van ervaren trainers en coaches
 • De opleiding en begeleiding om als vakvolwassen trainer/coach (door) te ontwikkelen wordt op verschillende manieren vormgegeven: lunch sessies, gemiddeld 3x per jaar een 2-daagse “train de trainer” en individuele coaching on the job.
 • Begeleiding (indien nodig) in opstart van de onderneming
 • Een zelfstandige en vrije rol met veel eigen verantwoordelijkheid en inbreng
 • Een prettige werksfeer met leuke collega’s

Mindmotion verwacht een kleine maandelijkse bijdrage waarover openhartig gesproken wordt bij de eerste kennismaking. Hierbij wordt ook gekeken naar mogelijke maatwerk oplossingen.

 

INTERESSE OF MEER INFORMATIE?!

Als je jezelf herkent in het beschreven profiel en je wilt reageren, dan ontvangen we graag je CV en een motivatie per mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Uiteraard kun je ook telefonisch contact opnemen om meer informatie te krijgen. Vincent Bovens is onze contactpersoon en is te bereiken op nummer: 06 - 5371 4713.

PDF
 

Mindmotion is actief sinds 2003 en al snel bleek dat Mindmotion zich kon onderscheiden in de versnipperde trainingsmarkt. Door voortdurend in gesprek te blijven met haar klanten en de identiteit van de deelnemers voorop te stellen is Mindmotion onderscheidend gebleken in haar branche. Vincent Bovens en Caroline Koene zijn de grondleggers van Mindmotion.

De missie
Mindmotion stelt zich ten doel door middel van het geven van training, coaching en advies meer rendement uit mensen en organisaties te halen.

"Je bepaalt zelf wie je bent!"

Mindmotion werkt vanuit de overtuiging dat iedereen verantwoordelijk is voor eigen resultaten. Ons uitgangspunt “je bepaalt zelf wie je bent” onderstreept dit. Precies daarom heeft ieder een eigen aanpak nodig. Dit doen we door de identiteit van het individu centraal te stellen. We sluiten aan bij de leidende drijfveer. Mindmotion stelt persoonlijke belemmeringen ter discussie en werkt aan constructieve overtuigingen. De voordelen van veranderingsprocessen worden daardoor goed zichtbaar. Er ontstaat ruimte om vermogens en vaardigheden te ontwikkelen en vastgeroeste gedragspatronen die belemmerend werken te doorbreken. Zowel op bewust als onbewust niveau zal het individu uitgedaagd worden om zelf verantwoording te nemen voor het behalen van eigen resultaten. Voorwaarden om dit te kunnen bereiken zijn: vertrouwen, veiligheid en vrijwilligheid.
 

Maatwerk in alle disciplines
Uw input op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling staat centraal bij Mindmotion. Op grond hiervan ontwikkelen wij een programma op maat. Door onze grondige inventarisatie willen wij u vooraf goed leren kennen om vervolgens samen uw ontwikkeldoelen specifiek en haalbaar te maken. De experts van Mindmotion zijn opgeleid om op deze manier te werken en als geen ander in staat om een groep mensen of een individu in beweging te krijgen zodat verandering ontstaat die nodig is.

Professionele en persoonlijke ontwikkeling
De resultaten van onze intensieve trajecten gaan verder dan de werkomgeving en dragen direct bij aan de persoonlijke levenssfeer en ontwikkeling. De prestaties verbeteren op beide gebieden. In iedere vorm van zelfontwikkeling zit dus winst!

Kiezen voor Mindmotion
De ervaren en gedegen opgeleide experts binnen Mindmotion zijn uw partners op het gebied van training, coaching en advies op strategisch niveau. Door te focussen op de identiteit van het individu is Mindmotion onderscheidend in haar branche. U zult Mindmotion ervaren als authentiek, origineel, spraakmakend en grensverleggend. De naam Mindmotion geeft dus letterlijk aan wat wij willen bereiken: het brein in beweging brengen. Onze psychologisch onderbouwde aanpak garandeert resultaat en effectiviteit op lange termijn.

Plezier en leren gaan hand in hand
Mindmotion hecht veel waarde aan het coachen, trainen en adviseren op een ongedwongen, prettige manier. Leren gaat makkelijker wanneer je plezier hebt. Daarom maken we gebruik van creatieve invalshoeken, inspirerende taakopdrachten, sfeervolle inrichtingen van de trainingsruimtes en originele locaties.
 Handschoenen
"The chain is no stronger than its weakest link"
Organisaties veranderen, terwijl medewerkers vast blijven houden aan het oude. De druk loopt op. Er moet steeds meer gebeuren met steeds minder mensen. Er komt spanning op samenwerkingsrelaties.

Lang sluimerende problemen komen duidelijker aan het licht en juist nu heeft de organisatie de volledige inzet van iedereen nodig. De voortdurende veranderingen vragen andere bagage van managers. Er is een transitie nodig, een verandering van denken en doen.

Hoe goed uw veranderplan en uw gedetailleerde planning ook zijn, het "managen" van een psychologische transitie vraagt een geheel eigen aanpak en een wezenlijk andere bagage van alle betrokkenen.

Mary ter Steege is als toegepast psycholoog gespecialiseerd in de menselijke kant van organisatieverandering. Als partner van Mindmotion zet zij haar expertise in om managers en/of medewerkers te ontwikkelen tot een professioneel transitieteam zodat organisaties kunnen groeien en excelleren.
   
"If you want to teach people a new way of thinking, don't bother trying to teach them. Instead, give them a tool, the use of which will lead to new ways of thinking."


Aangezien de begeleiding van de “menskant” van organisatieverandering een vak apart is en kennis vergt van psychologie van verandering, zet Mary ter Steege haar deskundigheid in en bepaalt samen met de organisatie welke stappen ondernomen moeten worden om transitie te bewerkstelligen.

De kunst is om de kennis daadwerkelijk in te brengen in de organisatie zodat de organisatie zelf beschikt over transitie expertise en de benodigde tools. Zo ontstaat een professioneel transitie-team. Hierdoor beschikt de organisatie over alle expertise die nodig is om zelfstandig vorm te geven aan psychologische transitieprocessen en is de organisatie voorbereid op veranderingen op korte én langere termijn.

Omdat veranderingen vaak leiden tot vraagstukken op het gebied van arbeidsmobiliteit, werkt Mary ter Steege samen met Annemarie Dees. Annemarie is een zeer ervaren loopbaan- en transitiecoach. Zij ondersteunt medewerkers in het kader van re-integratie.

Annemarie Dees helpt medewerkers om een nieuwe bron van inkomsten binnen of buiten de organisatie te zoeken. Wanneer een medewerker zijn/haar loopbaan een andere wending wil geven, dan helpt ze bij de (her)oriëntatie op de arbeidsmarkt. Bovendien is zij als geen ander in staat medewerkers te faciliteren bij het opstellen van sollicitatiedocumenten waarmee zij werkelijk het verschil maken. Re-integratie van top-niveau dus!

Wilt u zelf ervaren hoe uw vastgelopen veranderproces weer vlot getrokken kan worden en hoort u graag hoe wij het verandervermogen en de veranderbereidheid binnen uw organisatie kunnen verhogen? Wilt u zien hoe dit positief bijdraagt aan uw rendement en spreekt het u aan om grip te krijgen op de menselijke kant van uw veranderproces? En wilt u (blijven) excelleren? In dat geval gaan wij graag met u in gesprek.


Contactpersoon

Mary ter Steege, toegepast psycholoog

Directeur Psychologie & Transitiemanagment

06 - 3062 6269
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.psychologie-transitiemanagement.nl

Annemarie Dees

Loopbaan- en Transitiecoach

06 - 3479 2977
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.psychologie-transitiemanagement.nl

 

 

 

                                                                              

TRAININGEN FLEXMARKT: MANAGERS

Must (Doel(en))

Doel is het ontwikkelen van aankomend managers, managers en commercieel managers specifiek geënt op de Flexmarkt.

                       green-arrow

Modelling (op welke manier wordt gewerkt aan de doel(en)

 • Persoonlijke ontwikkeling

 • Kritische succesfactoren van een top manager

 • Kernkwadranten

 • Het uitzetten van visie, missie en strategie

 • Vertalen van strategie naar operatie

 • Het communicatieproces

 • Commercieel gedrag en vaardigheden

 • Het ontwikkelen van verschillende gesprekstechnieken

 • Persoonlijke beïnvloeding in de verkoop op taal en drijfveren

 • Onderhandelen

 • Prijs verkopen

 • Leidinggeven, verschillende stijlen

 • Coachen

 • Visie en visieontwikkeling

 • De markt en flexibele arbeid

 • Het bewerken van de markt

 • Marktbewerking plannen

 • De financiële vertaalslag van de markt

                       green-arrow

Match: (wat levert het behalen van de doel(en) op?)

De (aankomend) managers en commercieel managers hebben gedurende de modules een gefundeerde basis gelegd en zijn ontwikkeld in hun groei op persoonlijk vlak, management en sales gebied waardoor zij een fundamentele bijdrage leveren aan de doelstellingen van de organisatie.

 

TRAININGEN FLEXMARKT: INTERCEDENTEN, CONSULTANTS

Must (Doel(en))

De aankomend intercedent, intercedent/consultant invoeren in de wereld van flexibele arbeid waarin het primaire proces van interviewen, aanvragen en uitzenden centraal staat.

                       green-arrow

Modelling (op welke manier wordt gewerkt aan de doel(en)

 • De Flexmarkt en haar ontwikkelingen

 • Het werving en selectieproces

 • Het interview proces; de opbouw en structuur van een gesprek

 • Het match proces

 • Aanbod gestuurd werken

 • Vraag gestuurd werken

 • Commerciële vaardigheden

 • Verschillende vormen van gesprekstechnieken

 • Het verkopen van het tarief

 • Ziekteverzuimbegeleiding

 • Het omgaan met klachten

 • Rekenvaardigheid

 • Markt ontwikkeling

                       green-arrow

Match: (wat levert het behalen van de doel(en) op?)

De aankomend intercedent, intercedent/consultant heeft een gefundeerde basis gelegd om de werkzaamheden als intercedent te vervullen en te ontwikkelen.

 

Passie

kernwaarde: Passie

Vrijheid

kernwaarde: Vrijheid

Eenheid

kernwaarde: Eenheid