Mindmotion

 
We worden als partner ingezet op veel gebieden. Mindmotion biedt u maatwerk. U kunt bij ons terecht voor onder andere communicatie-, commerciële-, management- en  branche-trainingen of workshops, coaching en advies.

"Je bepaalt zelf wie je bent!"

Coaching individueel & groepen

carnavalsmakers

The mind is like a parachute, it only functions when its open

Het Latijnse woord 'persona' betekent masker. Het woord 'persoon' is hiervan afgeleid en betreft de totale bepaling van het zelf ten aanzien van de ander. De essentie van de persoonlijkheid dient  als bepaling voor het begrip 'identiteit'.

Uw Mindmotion coach brengt samen met u in kaart waar het echte probleem zit en wat er nodig is om veranderingen te laten slagen. Met respect, invoelingsvermogen en de nodige directheid helpt uw coach u de juiste koers te vinden.

Of het nu gaat om persoonlijke coaching, team coaching of organisatiecoaching, de Mindmotion experts staan voor u klaar.

Lees meer...

Training & Mindmotion opleiding

bakkerbrommer

Everything you can imagine is real


In andere landen waar alle techniek en vernuft nog geen onderdeel is van de dagelijkse routine blijken mensen toch innovatief en creatief te zijn. Ze zoeken naar oplossingen om hun doel te bereiken.

De trainingen van Mindmotion prikkelen de deelnemers om andere perspectieven te zien, de zaken anders te benaderen.

Of het nu gaat om verkoop, effectieve communicatie of leidinggeven; elke training brengt nieuwe inzichten en concreet haalbare doelen op gang.

Lees meer...

Psychologie & Transitiemanagement

winkelwagen

" Our only security is our ability to change"                                                                                                                                                                                     

Organisaties veranderen, terwijl medewerkers vast blijven houden aan het oude. De druk loopt op. Er moet steeds meer gebeuren met steeds minder mensen. Er komt spanning op samenwerkingsrelaties.

Lang sluimerende problemen komen duidelijker aan het licht en juist nu heeft de organisatie de volledige inzet van iedereen nodig. De voortdurende veranderingen vragen andere bagage van managers.

Er is een transitie nodig, een verandering van denken en doen.

Lees meer...

Mindmotion

Mindmotion is actief sinds 2003 en al snel bleek dat Mindmotion zich kon onderscheiden in de versnipperde trainingsmarkt. Door voortdurend in gesprek te blijven met haar klanten en de identiteit van de deelnemers voorop te stellen is Mindmotion onderscheidend gebleken in haar branche. Vincent Bovens en Caroline Koene zijn de grondleggers van Mindmotion.

De missie
Mindmotion stelt zich ten doel door middel van het geven van training, coaching en advies meer rendement uit mensen en organisaties te halen.

"Je bepaalt zelf wie je bent!"

Mindmotion werkt vanuit de overtuiging dat iedereen verantwoordelijk is voor eigen resultaten. Ons uitgangspunt “je bepaalt zelf wie je bent” onderstreept dit. Precies daarom heeft ieder een eigen aanpak nodig. Dit doen we door de identiteit van het individu centraal te stellen. We sluiten aan bij de leidende drijfveer. Mindmotion stelt persoonlijke belemmeringen ter discussie en werkt aan constructieve overtuigingen. De voordelen van veranderingsprocessen worden daardoor goed zichtbaar. Er ontstaat ruimte om vermogens en vaardigheden te ontwikkelen en vastgeroeste gedragspatronen die belemmerend werken te doorbreken. Zowel op bewust als onbewust niveau zal het individu uitgedaagd worden om zelf verantwoording te nemen voor het behalen van eigen resultaten. Voorwaarden om dit te kunnen bereiken zijn: vertrouwen, veiligheid en vrijwilligheid.
 

Maatwerk in alle disciplines
Uw input op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling staat centraal bij Mindmotion. Op grond hiervan ontwikkelen wij een programma op maat. Door onze grondige inventarisatie willen wij u vooraf goed leren kennen om vervolgens samen uw ontwikkeldoelen specifiek en haalbaar te maken. De experts van Mindmotion zijn opgeleid om op deze manier te werken en als geen ander in staat om een groep mensen of een individu in beweging te krijgen zodat verandering ontstaat die nodig is.

Professionele en persoonlijke ontwikkeling
De resultaten van onze intensieve trajecten gaan verder dan de werkomgeving en dragen direct bij aan de persoonlijke levenssfeer en ontwikkeling. De prestaties verbeteren op beide gebieden. In iedere vorm van zelfontwikkeling zit dus winst!

Kiezen voor Mindmotion
De ervaren en gedegen opgeleide experts binnen Mindmotion zijn uw partners op het gebied van training, coaching en advies op strategisch niveau. Door te focussen op de identiteit van het individu is Mindmotion onderscheidend in haar branche. U zult Mindmotion ervaren als authentiek, origineel, spraakmakend en grensverleggend. De naam Mindmotion geeft dus letterlijk aan wat wij willen bereiken: het brein in beweging brengen. Onze psychologisch onderbouwde aanpak garandeert resultaat en effectiviteit op lange termijn.

Plezier en leren gaan hand in hand
Mindmotion hecht veel waarde aan het coachen, trainen en adviseren op een ongedwongen, prettige manier. Leren gaat makkelijker wanneer je plezier hebt. Daarom maken we gebruik van creatieve invalshoeken, inspirerende taakopdrachten, sfeervolle inrichtingen van de trainingsruimtes en originele locaties.
 Handschoenen
"The chain is no stronger than its weakest link"
Organisaties veranderen, terwijl medewerkers vast blijven houden aan het oude. De druk loopt op. Er moet steeds meer gebeuren met steeds minder mensen. Er komt spanning op samenwerkingsrelaties.

Lang sluimerende problemen komen duidelijker aan het licht en juist nu heeft de organisatie de volledige inzet van iedereen nodig. De voortdurende veranderingen vragen andere bagage van managers. Er is een transitie nodig, een verandering van denken en doen.

Hoe goed uw veranderplan en uw gedetailleerde planning ook zijn, het "managen" van een psychologische transitie vraagt een geheel eigen aanpak en een wezenlijk andere bagage van alle betrokkenen.

Mary ter Steege is als toegepast psycholoog gespecialiseerd in de menselijke kant van organisatieverandering. Als partner van Mindmotion zet zij haar expertise in om managers en/of medewerkers te ontwikkelen tot een professioneel transitieteam zodat organisaties kunnen groeien en excelleren.
   
"If you want to teach people a new way of thinking, don't bother trying to teach them. Instead, give them a tool, the use of which will lead to new ways of thinking."


Aangezien de begeleiding van de “menskant” van organisatieverandering een vak apart is en kennis vergt van psychologie van verandering, zet Mary ter Steege haar deskundigheid in en bepaalt samen met de organisatie welke stappen ondernomen moeten worden om transitie te bewerkstelligen.

De kunst is om de kennis daadwerkelijk in te brengen in de organisatie zodat de organisatie zelf beschikt over transitie expertise en de benodigde tools. Zo ontstaat een professioneel transitie-team. Hierdoor beschikt de organisatie over alle expertise die nodig is om zelfstandig vorm te geven aan psychologische transitieprocessen en is de organisatie voorbereid op veranderingen op korte én langere termijn.

Omdat veranderingen vaak leiden tot vraagstukken op het gebied van arbeidsmobiliteit, werkt Mary ter Steege samen met Annemarie Dees. Annemarie is een zeer ervaren loopbaan- en transitiecoach. Zij ondersteunt medewerkers in het kader van re-integratie.

Annemarie Dees helpt medewerkers om een nieuwe bron van inkomsten binnen of buiten de organisatie te zoeken. Wanneer een medewerker zijn/haar loopbaan een andere wending wil geven, dan helpt ze bij de (her)oriëntatie op de arbeidsmarkt. Bovendien is zij als geen ander in staat medewerkers te faciliteren bij het opstellen van sollicitatiedocumenten waarmee zij werkelijk het verschil maken. Re-integratie van top-niveau dus!

Wilt u zelf ervaren hoe uw vastgelopen veranderproces weer vlot getrokken kan worden en hoort u graag hoe wij het verandervermogen en de veranderbereidheid binnen uw organisatie kunnen verhogen? Wilt u zien hoe dit positief bijdraagt aan uw rendement en spreekt het u aan om grip te krijgen op de menselijke kant van uw veranderproces? En wilt u (blijven) excelleren? In dat geval gaan wij graag met u in gesprek.


Contactpersoon

Mary ter Steege, toegepast psycholoog

Directeur Psychologie & Transitiemanagment

06 - 3062 6269
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.psychologie-transitiemanagement.nl

Annemarie Dees

Loopbaan- en Transitiecoach

06 - 3479 2977
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.psychologie-transitiemanagement.nl

 

 

 

                                                                              

TRAININGEN FLEXMARKT: MANAGERS

Must (Doel(en))

Doel is het ontwikkelen van aankomend managers, managers en commercieel managers specifiek geënt op de Flexmarkt.

                       green-arrow

Modelling (op welke manier wordt gewerkt aan de doel(en)

 • Persoonlijke ontwikkeling

 • Kritische succesfactoren van een top manager

 • Kernkwadranten

 • Het uitzetten van visie, missie en strategie

 • Vertalen van strategie naar operatie

 • Het communicatieproces

 • Commercieel gedrag en vaardigheden

 • Het ontwikkelen van verschillende gesprekstechnieken

 • Persoonlijke beïnvloeding in de verkoop op taal en drijfveren

 • Onderhandelen

 • Prijs verkopen

 • Leidinggeven, verschillende stijlen

 • Coachen

 • Visie en visieontwikkeling

 • De markt en flexibele arbeid

 • Het bewerken van de markt

 • Marktbewerking plannen

 • De financiële vertaalslag van de markt

                       green-arrow

Match: (wat levert het behalen van de doel(en) op?)

De (aankomend) managers en commercieel managers hebben gedurende de modules een gefundeerde basis gelegd en zijn ontwikkeld in hun groei op persoonlijk vlak, management en sales gebied waardoor zij een fundamentele bijdrage leveren aan de doelstellingen van de organisatie.

 

TRAININGEN FLEXMARKT: INTERCEDENTEN, CONSULTANTS

Must (Doel(en))

De aankomend intercedent, intercedent/consultant invoeren in de wereld van flexibele arbeid waarin het primaire proces van interviewen, aanvragen en uitzenden centraal staat.

                       green-arrow

Modelling (op welke manier wordt gewerkt aan de doel(en)

 • De Flexmarkt en haar ontwikkelingen

 • Het werving en selectieproces

 • Het interview proces; de opbouw en structuur van een gesprek

 • Het match proces

 • Aanbod gestuurd werken

 • Vraag gestuurd werken

 • Commerciële vaardigheden

 • Verschillende vormen van gesprekstechnieken

 • Het verkopen van het tarief

 • Ziekteverzuimbegeleiding

 • Het omgaan met klachten

 • Rekenvaardigheid

 • Markt ontwikkeling

                       green-arrow

Match: (wat levert het behalen van de doel(en) op?)

De aankomend intercedent, intercedent/consultant heeft een gefundeerde basis gelegd om de werkzaamheden als intercedent te vervullen en te ontwikkelen.

 

TIME MANAGEMENT

Must (Doel(en))

Het effectief leren omgaan met tijd, taken en te behalen doelen

                       green-arrow

Modelling (op welke manier wordt gewerkt aan de doel(en)

 • Tijdbeleving

 • Inzicht in tijdsbesteding

 • Keuzes leren maken

 • Tijdmanagement op basis van S. Covey

 • Wet van Pareto; 80-20 regel prioriteiten stellen:

 • Balans tussen korte en lange termijn activiteiten

 • Omgaan met werkdruk

 • Delegeren en loslaten

 • Het stellen van doelen

                       green-arrow

Match: (wat levert het behalen van de doel(en) op?)

De deelnemer heeft inzicht verkregen in zijn eigen tijdsbesteding en is in staat om zijn tijd en taken te analyseren en in te vullen op effectieve wijze waardoor gestelde doelen gerealiseerd worden.

 

OMGAAN MET CONFLICTEN

 Must (Doel(en))

Het hanteren van conflicten die in elke situatie op een professionele en constructieve wijze.

                       green-arrow

Modelling (op welke manier wordt gewerkt aan de doel(en)

 • Conflicten herkennen en voorkomen

 • 5 stijlen van conflicthantering

 • Het voeren van een conflictgesprek

 • Non verbale communicatie

 • Conflicten ombuigen naar een positieve situatie

 • Bemiddelingsvaardigheden

                       green-arrow

Match: (wat levert het behalen van de doel(en) op?)

De deelnemer herkent een conflict en is communicatief vaardig om een conflictgesprek te voeren toe werkend naar een oplossing voor alle partijen.

 

OMGAAN MET AGRESSIE

Must (Doel(en))

Het weten om te gaan met mensen die agressief gedrag vertonen zodat de veiligheid gewaarborgd is.

                       green-arrow

Modelling (op welke manier wordt gewerkt aan de doel(en)

 • Wat is agressie?

 • Herkennen verschillende vormen van agressie

 • Hoe te reageren op agressie

 • Communiceren in agressieve situaties.

 • Strategieën in stressreductie bij agressieve situaties

 • Planmatig optreden in agressieve situaties

 • live”cases”

                       green-arrow

Match: (wat levert het behalen van de doel(en) op?)

De deelnemer heeft inzicht gekregen in de oorzaken van agressief gedrag en heeft inzicht in eigen invloed van zijn/haar gedrag. De deelnemer heeft handvatten om met agressief gedrag om te gaan.

 

SELECTIE GESPREKKEN

Must (Doel(en))

Het voeren van professionele en effectieve selectiegesprekken.

                       green-arrow

Modelling (op welke manier wordt gewerkt aan de doel(en)

 • Voorbereiding; profielanalyse

 • Het analyseren van binnenkomende sollicitaties

 • Rol van selecteur

 • Sollicitatie rondes; structuur van een sollicitatiegesprek

 • Interviewtechnieken

 • Het voorkomen van “klonen”

 • Valkuilen

 • Afronding van aanname

                       green-arrow

Match: (wat levert het behalen van de doel(en) op?)

De deelnemer heeft een stevige basis gelegd om doelgericht en effectief te selecteren zodat de instroom past bij het uitgezette aannamebeleid.

 

ZIEKTEVERZUIMBEGELEIDINGS GESPREKKEN

Must (Doel(en))

Het verwerven van kennis en inzicht in ziekteverzuim en in dit kader vaardig is gesprekken te voeren.

                       green-arrow

Modelling (op welke manier wordt gewerkt aan de doel(en)

 • Het ziekteverzuim beleid

 • Inzicht en kennis over de regels van ziekteverzuim

 • Het voorkomen van verzuim

 • De opbouw van een verzuim gesprek

 • Het voeren van een telefonische verzuimintake

 • Het opvolgingsgesprek tijdens verzuim

 • Het frequent verzuimgesprek

 • Het opvolgen van afspraken

                       green-arrow

Match: (wat levert het behalen van de doel(en) op?)

De deelnemer kent de regels m.b.t. tot ziekte verzuim en is in staat ziekteverzuimbegeleiding gesprek te voeren met het oog op preventie of hervatting van werkzaamheden.

 

PERSOONLIJKHEIDSTYPEN Personality Compass

Must (Doel(en))

Personality Compass is een concept om persoonlijkheidstypes te kunnen herkennen en op basis van deze persoonlijkheidstypes nader te bepalen welke kwaliteiten, talenten, eigenschappen en verbetergebieden er bij een bepaald persoonlijkheidstype horen.

                       green-arrow

Modelling (op welke manier wordt gewerkt aan de doel(en)

 • Inzicht in het model Personality Compass

 • Persoonlijke voorkeuren in denken en doen

 • Persoonlijke waarden voor de korte en lange termijndoelstellingen

 • Persoonlijke motivatiefactoren en hoe deze tot uiting komen

 • Manieren van informatieopname en verwerking

 • Analyse en test van eigen persoonlijkheidstype

                       green-arrow

Match: (wat levert het behalen van de doel(en) op?)

De bewustwording van het persoonlijkheidstype geeft de deelnemer een gestructureerd en duidelijk inzicht in welke sterktes en zwaktes kenmerkend zijn en op welke manier hiermee omgegaan kan worden.

 

MANAGEMENT DEVELOPMENT TRAJECT

Must (Doel(en))

Het (door) ontwikkelen van managers op het gebied van management en leiderschap.

                       green-arrow

Modelling (op welke manier wordt gewerkt aan de doel(en)

 • Commercieel gedrag en vaardigheden

 • Telefonische acquisitie

 • Strategie bedrijven

 • Account management

 • Onderhandelen

 • Financiële specialisatie

 • Visie en marktwikkeling

 • Budget vertaling

 • Leidinggeven; de verschillende stijlen

 • Professioneel leidinggeven

 • Succesvol coachen

 • Het voeren van verschillende soorten gesprekken

 • Planmatig werken (zelfmanagement)

 • Eindscriptie en toetsing

                       green-arrow

Match: (wat levert het behalen van de doel(en) op?)

De manager heeft gedurende de modules zich ontwikkeld tot een manager die de rollen, taken en verantwoordelijkheden effectief en professioneel weet toe te passen en in staat is resultaatverbeteringen aan te brengen. Dit proces bestrijkt 1,5 jaar.

 

LEIDINGGEVEN

Must (Doel(en))

De kernkwaliteiten transformeren naar inspirerend en motiverend leiderschap; een breed scala aan leiderschap stijlen ontwikkelen waardoor medewerkers gestimuleerd worden talenten te benutten en uit te bouwen.

                       green-arrow

Modelling (op welke manier wordt gewerkt aan de doel(en)

 • Leidinggeven of managen

 • Leidinggeven; MBO/MBE

 • Kritische succesfactoren van een leider

 • Verschillende leiderschapstijlen

 • Situationeel leidinggeven

 • Feedback geven gericht op ontwikkeling

 • Talenten herkennen en benutten

 • Toepassing in ontwikkelgesprekken, coaching gesprekken, evaluatiegesprekken, correctiegesprekken, slecht nieuws gesprekken

                       green-arrow

Match: (wat levert het behalen van de doel(en) op?)

De leidinggevende weet in voorkomende situaties de juiste resultaatgerichte leiderschapstijl te hanteren, waarbij willen en kunnen de uitgangspunten zijn.

 

INSPIRING LEADERSHIP

Must (Doel(en))

De kernkwaliteiten transformeren naar inspirerend en motiverend leiderschap; een breed scala aan leiderschap stijlen ontwikkelen waardoor medewerkers gestimuleerd worden talenten te benutten en uit te bouwen.

                       green-arrow

Modelling (op welke manier wordt gewerkt aan de doel(en)

 • 7 eigenschappen van effectief leiderschap

 • Van effectiviteit naar inspireren

 • Inspiratiebronnen

 • Logical levels of change

 • Authenticiteit

 • Welk beeld hebben anderen van mij?

 • Inspireren; een gave of te ontwikkelen?

 • Ratio en emotie; evenwicht?

                       green-arrow

Match: (wat levert het behalen van de doel(en) op?)

De deelnemer is zich bewust van de kracht van inspireren en weet welk effect hiermee bereikt kan worden.

 

COACHEN VAN MEDEWERKERS

Must (Doel(en))

Het coachen ter ondersteuning van de ontwikkeling van medewerkers.

                       green-arrow

Modelling (op welke manier wordt gewerkt aan de doel(en)

 • Het verschil tussen coachen en leidinggeven

 • Vaardigheden voor coaching; een praktisch verandermodel

 • Het coach gesprek; ken je medewerker

 • Herkennen van alle elementen in de gesprekstructuur

 • Bewegen over de verschillende taalpatronen en drijfveren

 • (Sales) coaching on the job

                       green-arrow

Match: (wat levert het behalen van de doel(en) op?)

Met de inzet van de extra vaardigheden in coaching is de coach in staat doelgericht de medewerker te coachen op het behalen van de gestelde ontwikkelingsdoelen.

 

Passie

kernwaarde: Passie

Vrijheid

kernwaarde: Vrijheid

Eenheid

kernwaarde: Eenheid