Mindmotion

 
We worden als partner ingezet op veel gebieden. Mindmotion biedt u maatwerk. U kunt bij ons terecht voor onder andere communicatie-, commerciële-, management- en  branche-trainingen of workshops, coaching en advies.

"Je bepaalt zelf wie je bent!"

Coaching individueel & groepen

carnavalsmakers

The mind is like a parachute, it only functions when its open

Het Latijnse woord 'persona' betekent masker. Het woord 'persoon' is hiervan afgeleid en betreft de totale bepaling van het zelf ten aanzien van de ander. De essentie van de persoonlijkheid dient  als bepaling voor het begrip 'identiteit'.

Uw Mindmotion coach brengt samen met u in kaart waar het echte probleem zit en wat er nodig is om veranderingen te laten slagen. Met respect, invoelingsvermogen en de nodige directheid helpt uw coach u de juiste koers te vinden.

Of het nu gaat om persoonlijke coaching, team coaching of organisatiecoaching, de Mindmotion experts staan voor u klaar.

Lees meer...

Training & Mindmotion opleiding

bakkerbrommer

Everything you can imagine is real


In andere landen waar alle techniek en vernuft nog geen onderdeel is van de dagelijkse routine blijken mensen toch innovatief en creatief te zijn. Ze zoeken naar oplossingen om hun doel te bereiken.

De trainingen van Mindmotion prikkelen de deelnemers om andere perspectieven te zien, de zaken anders te benaderen.

Of het nu gaat om verkoop, effectieve communicatie of leidinggeven; elke training brengt nieuwe inzichten en concreet haalbare doelen op gang.

Lees meer...

Psychologie & Transitiemanagement

winkelwagen

" Our only security is our ability to change"                                                                                                                                                                                     

Organisaties veranderen, terwijl medewerkers vast blijven houden aan het oude. De druk loopt op. Er moet steeds meer gebeuren met steeds minder mensen. Er komt spanning op samenwerkingsrelaties.

Lang sluimerende problemen komen duidelijker aan het licht en juist nu heeft de organisatie de volledige inzet van iedereen nodig. De voortdurende veranderingen vragen andere bagage van managers.

Er is een transitie nodig, een verandering van denken en doen.

Lees meer...

Mindmotion

Personal coaching
U trekt het even niet meer. U verliest het overzicht. U bent niet in balans. U maakt snel ruzie en bent geïrriteerd. U vindt uw werk niet meer leuk. U weet niet wat u wil. Er kunnen momenten in het leven zijn dat er een kink in de kabel komt en dat u hulp kunt gebruiken van buitenaf. Vaak zijn een paar coaching sessies genoeg om u weer op weg te helpen. Na een professionele intake en diepte interview worden uw uitdagingen in kaart gebracht. Vervolgens adviseren we u over het aantal benodigde coaching sessies die nodig zijn om uw doelen te bereiken.Mindmotion coaching 1
"Act as if what you do matters. It does."
 
Team coaching
In het team is de spanning voelbaar? Er zijn mensen die niet met elkaar door de deur kunnen. Men snapt elkaar niet en er is weinig begrip en respect. Teams die niet meer functioneren en met elkaar overhoop liggen zijn voor de medewerkers zelf maar ook voor de organisatie een belemmering.  Na een grondige inventarisatie met de opdrachtgever gaan we met het team aan de slag. De Mindmotion coaches zijn experts in het openbreken van vastzittende patronen en zorgen ervoor dat het echte probleem aan de oppervlakte komt. Vervolgens wordt aan de hand van werkzame modellen gewerkt aan de benodigde veranderingen. Prikkelend, creatief, respectvol en confronterend zijn sleutelwoorden voor een team coaching sessie.
 

Organisatie coaching  
De organisatieverandering gaat tergend langzaam. De medewerkers zetten de hakken in het zand. Culturen botsen. Mensen zeggen ja maar doen nee. In veel organisatieveranderingen gaat nogal eens wat mis bij het op gang brengen van de daadwerkelijke veranderingen. De strategie is goed uitgedacht. De veranderingen zijn noodzakelijk. Waarom doen de medewerkers dan niet mee? Waarom worden er geen veranderingen zichtbaar op de werkvloer. Mindmotion analyseert uitgebreid de huidige situatie en de gewenste situatie. “De gap” die ontstaat is het werkterrein voor Mindmotion. Soms zijn er grote bezems nodig die de zaak schoonmaken, soms zijn een paar kleinere ingrepen al voldoende. Vaak genoeg blijkt overigens dat communicatieprocessen verstoord zijn en weer op gang geholpen moeten worden.

Mindmotion zal gefaseerd de veranderingen met u in gang zetten zodat gedrag daadwerkelijk gaat veranderen en zichtbaar wordt in de resultaten.

Mindmotion coaching 2
 

"Change your thoughts, and you change the world.”

Passie

kernwaarde: Passie

Vrijheid

kernwaarde: Vrijheid

Eenheid

kernwaarde: Eenheid