Mindmotion

 
We worden als partner ingezet op veel gebieden. Mindmotion biedt u maatwerk. U kunt bij ons terecht voor onder andere communicatie-, commerciële-, management- en  branche-trainingen of workshops, coaching en advies.

"Je bepaalt zelf wie je bent!"

Coaching individueel & groepen

carnavalsmakers

The mind is like a parachute, it only functions when its open

Het Latijnse woord 'persona' betekent masker. Het woord 'persoon' is hiervan afgeleid en betreft de totale bepaling van het zelf ten aanzien van de ander. De essentie van de persoonlijkheid dient  als bepaling voor het begrip 'identiteit'.

Uw Mindmotion coach brengt samen met u in kaart waar het echte probleem zit en wat er nodig is om veranderingen te laten slagen. Met respect, invoelingsvermogen en de nodige directheid helpt uw coach u de juiste koers te vinden.

Of het nu gaat om persoonlijke coaching, team coaching of organisatiecoaching, de Mindmotion experts staan voor u klaar.

Lees meer...

Training & Mindmotion opleiding

bakkerbrommer

Everything you can imagine is real


In andere landen waar alle techniek en vernuft nog geen onderdeel is van de dagelijkse routine blijken mensen toch innovatief en creatief te zijn. Ze zoeken naar oplossingen om hun doel te bereiken.

De trainingen van Mindmotion prikkelen de deelnemers om andere perspectieven te zien, de zaken anders te benaderen.

Of het nu gaat om verkoop, effectieve communicatie of leidinggeven; elke training brengt nieuwe inzichten en concreet haalbare doelen op gang.

Lees meer...

Psychologie & Transitiemanagement

winkelwagen

" Our only security is our ability to change"                                                                                                                                                                                     

Organisaties veranderen, terwijl medewerkers vast blijven houden aan het oude. De druk loopt op. Er moet steeds meer gebeuren met steeds minder mensen. Er komt spanning op samenwerkingsrelaties.

Lang sluimerende problemen komen duidelijker aan het licht en juist nu heeft de organisatie de volledige inzet van iedereen nodig. De voortdurende veranderingen vragen andere bagage van managers.

Er is een transitie nodig, een verandering van denken en doen.

Lees meer...

Mindmotion

Passie uit zich in het enthousiasme, gedrevenheid  en liefde voor het vak waarmee de experts van Mindmotion hun kennis overbrengen op het gebied van coaching, training en advies. Passie voor mensen staat hierin centraal. Het overbrengen van deze passie op onze klanten, cursisten en elkaar is dan ook een van de belangrijkste bestaansredenen van Mindmotion.

Vrijheid is vooral dat wat mensen die in aanraking komen met de experts van Mindmotion ervaren. Mindmotion heeft namelijk niet de intentie mensen te dwingen om iets te leren. Cursisten gaan zelfstandig en uit eigen wil aan de slag en zijn op die manier verantwoordelijk voor het eigen succes. Uiteraard krijgen zij van de experts van Mindmotion alle feedback en handreikingen die daarvoor nodig zijn. Maar vrijheid kan tevens worden opgevat als de zelfstandigheid waarmee onze franchisenemers werken. Ze genieten de vrijheid van het ondernemerschap en kunnen binnen het kader van Mindmotion hun eigen identiteit aan hun vakmanschap geven. Klanten worden gestimuleerd om in alle vrijheid hun wensen kenbaar te maken waardoor een coaching, training of advies op maat ontstaat.

Eenheid betekent naar klanten dat er een relatie ontstaat waarin Mindmotion naadloos aansluit op de strategie en identiteit van haar klant waardoor trainingen integraal onderdeel zijn van de onderneming. In coaching, training en advies zie je dat eenheid zich uit in vertrouwen en saamhorigheidsgevoel dat tijdens en na het werken met elkaar ontstaat.. Eenheid kan tevens worden vertaald als de wisselwerking tussen de franchisenemers van Mindmotion onderling. Door het delen van kennis en kunde vormen zij samen een eenheid met een grote expertise op zeer diverse gebieden. Ieder opereert zelfstandig, maar is zo toch verbonden met elkaar.

Na een gedegen academische opleiding werkte Vincent een aantal jaren als docent in onder meer het Hoger Beroepsonderwijs. Vervolgens koos hij voor verdere persoonlijke ontwikkeling op managementniveau in bestuursfuncties en in de commerciële sector. Vincent was jarenlang eindverantwoordelijk voor de afdeling Trainingen en Opleidingen binnen een uitzendonderneming. Dit kwam voort uit zijn passie voor kennisoverdracht en zijn interesse in de groei van mensen op het gebied van persoonlijkheid en identiteit.

caroline hoogvlietsNa een inspirerende jeugd waarin ze het helpen van mensen en het ondernemen met de paplepel ingegoten kreeg, heeft Caroline zich ontwikkeld tot een gepassioneerde trainer. Ze volgde een docentenopleiding vanuit haar motivatie om anderen te helpen, maar haar pioniersgeest bracht haar uiteindelijk een andere kant op: ze startte nieuwe projecten en bedrijven in zowel binnen- als buitenland. Caroline was betrokken bij het opzetten van activiteiten in de public relations sector, bij sales projecten en een uitzendbureau. Verder hielp zij mee aan het opstarten van een computergestuurde beeldkrant in het Caribisch gebied.

profielfoto maryAls toegepast psycholoog en ervaren professional in coaching, training en verandermanagement beschikt Mary over een veelzijdig competentieprofiel. Zo heeft ze werkervaring opgedaan in de profit en in de non-profit sector, waar ze actief is geweest op operationeel-, tactisch- en strategisch niveau. Dit zorgt ervoor dat Mary in gesprekken en trainingen snel kan schakelen. Na drie jaar franchisenemerschap, is ze sinds 1 januari 2014 samenwerkingspartner van Mindmotion. Dit geeft haar nog meer vrijheid om haar specialisme op het gebied van psychologie en transitiemanagement vorm te geven.

 

Passie

kernwaarde: Passie

Vrijheid

kernwaarde: Vrijheid

Eenheid

kernwaarde: Eenheid