Milton Erickson (1901-1980) wordt algemeen als grondlegger van de moderne hypnotherapie beschouwd. Hij was hypnotherapeut en psychiater met een praktijk in Phoenix, Arizona, USA. Op zijn 19e jaar werd hij getroffen door kinderverlamming en er werd hem verteld dat hij nooit meer in staat zou zijn om te lopen. Geconcentreerd werkte hij aan zijn herstel door te kijken hoe baby's hun armen en benen leren gebruiken. Therapie definieerde hij om die reden als het stap voor stap verleggen van grenzen. Zijn kennis en inzicht van nonverbale communicatie hebben hem geholpen om bijzondere therapeutische technieken te ontwikkelen.

Milton Erickson

Erickson vertelde zijn cliënten verhalen die op het eerste gezicht slechts zijdelings verband hielden met de hulpvraag. Hij maakte gebruik van anekdoten, metaforen en symbolische figuren zoals in sprookjes voorkomen. Daarnaast had hij een bijzonder gevoel voor het gebruik van intonatie. Door zijn manier van praten raakte het rationele denken van zijn cliënten in verwarring en plaatste zich wat meer op de achtergrond. Hierdoor ontstond ruimte voor een directe dialoog met het onderbewuste. Op subtiele wijze gebruikte hij suggesties om zijn cliënten tot verandering aan te zetten.

Milton Erickson is inspirator van John Grinder en Richard Bandler, grondleggers van Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP). Grinder en Bandler hebben de methoden van Erickson uitgewerkt en het eerste NLP boek gepubliceerd: De Structuur van de Magie (1975), uitgeverij Ambo, ISBN 90 263 2016 7.