TIME MANAGEMENT

Must (Doel(en))

Het effectief leren omgaan met tijd, taken en te behalen doelen

                       green-arrow

Modelling (op welke manier wordt gewerkt aan de doel(en)

 • Tijdbeleving

 • Inzicht in tijdsbesteding

 • Keuzes leren maken

 • Tijdmanagement op basis van S. Covey

 • Wet van Pareto; 80-20 regel prioriteiten stellen:

 • Balans tussen korte en lange termijn activiteiten

 • Omgaan met werkdruk

 • Delegeren en loslaten

 • Het stellen van doelen

                       green-arrow

Match: (wat levert het behalen van de doel(en) op?)

De deelnemer heeft inzicht verkregen in zijn eigen tijdsbesteding en is in staat om zijn tijd en taken te analyseren en in te vullen op effectieve wijze waardoor gestelde doelen gerealiseerd worden.

 

OMGAAN MET CONFLICTEN

 Must (Doel(en))

Het hanteren van conflicten die in elke situatie op een professionele en constructieve wijze.

                       green-arrow

Modelling (op welke manier wordt gewerkt aan de doel(en)

 • Conflicten herkennen en voorkomen

 • 5 stijlen van conflicthantering

 • Het voeren van een conflictgesprek

 • Non verbale communicatie

 • Conflicten ombuigen naar een positieve situatie

 • Bemiddelingsvaardigheden

                       green-arrow

Match: (wat levert het behalen van de doel(en) op?)

De deelnemer herkent een conflict en is communicatief vaardig om een conflictgesprek te voeren toe werkend naar een oplossing voor alle partijen.

 

OMGAAN MET AGRESSIE

Must (Doel(en))

Het weten om te gaan met mensen die agressief gedrag vertonen zodat de veiligheid gewaarborgd is.

                       green-arrow

Modelling (op welke manier wordt gewerkt aan de doel(en)

 • Wat is agressie?

 • Herkennen verschillende vormen van agressie

 • Hoe te reageren op agressie

 • Communiceren in agressieve situaties.

 • Strategieën in stressreductie bij agressieve situaties

 • Planmatig optreden in agressieve situaties

 • live”cases”

                       green-arrow

Match: (wat levert het behalen van de doel(en) op?)

De deelnemer heeft inzicht gekregen in de oorzaken van agressief gedrag en heeft inzicht in eigen invloed van zijn/haar gedrag. De deelnemer heeft handvatten om met agressief gedrag om te gaan.

 

SELECTIE GESPREKKEN

Must (Doel(en))

Het voeren van professionele en effectieve selectiegesprekken.

                       green-arrow

Modelling (op welke manier wordt gewerkt aan de doel(en)

 • Voorbereiding; profielanalyse

 • Het analyseren van binnenkomende sollicitaties

 • Rol van selecteur

 • Sollicitatie rondes; structuur van een sollicitatiegesprek

 • Interviewtechnieken

 • Het voorkomen van “klonen”

 • Valkuilen

 • Afronding van aanname

                       green-arrow

Match: (wat levert het behalen van de doel(en) op?)

De deelnemer heeft een stevige basis gelegd om doelgericht en effectief te selecteren zodat de instroom past bij het uitgezette aannamebeleid.

 

ZIEKTEVERZUIMBEGELEIDINGS GESPREKKEN

Must (Doel(en))

Het verwerven van kennis en inzicht in ziekteverzuim en in dit kader vaardig is gesprekken te voeren.

                       green-arrow

Modelling (op welke manier wordt gewerkt aan de doel(en)

 • Het ziekteverzuim beleid

 • Inzicht en kennis over de regels van ziekteverzuim

 • Het voorkomen van verzuim

 • De opbouw van een verzuim gesprek

 • Het voeren van een telefonische verzuimintake

 • Het opvolgingsgesprek tijdens verzuim

 • Het frequent verzuimgesprek

 • Het opvolgen van afspraken

                       green-arrow

Match: (wat levert het behalen van de doel(en) op?)

De deelnemer kent de regels m.b.t. tot ziekte verzuim en is in staat ziekteverzuimbegeleiding gesprek te voeren met het oog op preventie of hervatting van werkzaamheden.

 

PERSOONLIJKHEIDSTYPEN Personality Compass

Must (Doel(en))

Personality Compass is een concept om persoonlijkheidstypes te kunnen herkennen en op basis van deze persoonlijkheidstypes nader te bepalen welke kwaliteiten, talenten, eigenschappen en verbetergebieden er bij een bepaald persoonlijkheidstype horen.

                       green-arrow

Modelling (op welke manier wordt gewerkt aan de doel(en)

 • Inzicht in het model Personality Compass

 • Persoonlijke voorkeuren in denken en doen

 • Persoonlijke waarden voor de korte en lange termijndoelstellingen

 • Persoonlijke motivatiefactoren en hoe deze tot uiting komen

 • Manieren van informatieopname en verwerking

 • Analyse en test van eigen persoonlijkheidstype

                       green-arrow

Match: (wat levert het behalen van de doel(en) op?)

De bewustwording van het persoonlijkheidstype geeft de deelnemer een gestructureerd en duidelijk inzicht in welke sterktes en zwaktes kenmerkend zijn en op welke manier hiermee omgegaan kan worden.