Passie uit zich in het enthousiasme, gedrevenheid  en liefde voor het vak waarmee de experts van Mindmotion hun kennis overbrengen op het gebied van coaching, training en advies. Passie voor mensen staat hierin centraal. Het overbrengen van deze passie op onze klanten, cursisten en elkaar is dan ook een van de belangrijkste bestaansredenen van Mindmotion.

Vrijheid is vooral dat wat mensen die in aanraking komen met de experts van Mindmotion ervaren. Mindmotion heeft namelijk niet de intentie mensen te dwingen om iets te leren. Cursisten gaan zelfstandig en uit eigen wil aan de slag en zijn op die manier verantwoordelijk voor het eigen succes. Uiteraard krijgen zij van de experts van Mindmotion alle feedback en handreikingen die daarvoor nodig zijn. Maar vrijheid kan tevens worden opgevat als de zelfstandigheid waarmee onze franchisenemers werken. Ze genieten de vrijheid van het ondernemerschap en kunnen binnen het kader van Mindmotion hun eigen identiteit aan hun vakmanschap geven. Klanten worden gestimuleerd om in alle vrijheid hun wensen kenbaar te maken waardoor een coaching, training of advies op maat ontstaat.

Eenheid betekent naar klanten dat er een relatie ontstaat waarin Mindmotion naadloos aansluit op de strategie en identiteit van haar klant waardoor trainingen integraal onderdeel zijn van de onderneming. In coaching, training en advies zie je dat eenheid zich uit in vertrouwen en saamhorigheidsgevoel dat tijdens en na het werken met elkaar ontstaat.. Eenheid kan tevens worden vertaald als de wisselwerking tussen de franchisenemers van Mindmotion onderling. Door het delen van kennis en kunde vormen zij samen een eenheid met een grote expertise op zeer diverse gebieden. Ieder opereert zelfstandig, maar is zo toch verbonden met elkaar.